Reabilitacija

Pagalbos į centrą gali kreiptis pilnamečiai piliečiai. Reabilitacijai priimame tik vyriškos lyties asmenis.

Centras veikia pagal vidaus tvarkos taisykles, galiojančias tik reabilitacijos laikotarpiu bei  parengtas, atsižvelgiant į darbo specifiką ir praktiką, o taip pat pagrindinį reabilitacijos tikslą – radikaliai pakeisti priklausomybę turinčio asmens gyvenimo būdą.

Taikomas individualus darbas su kiekvienų, kuris kreipiasi. Atvykęs į reabilitaciją, jis gali netrukdomai savarankiškai palikti centrą.

Būdamas centre reabilituojamasis n e g a l i:

  1. Vartoti narkotikų
  2. Vartoti alkoholio
  3. Naudoti bet kokių moralinės ir fizinės prievartos formų
  4. Savarankiškai išeiti iš centro teritorijos
  5. Pažeidinėti dienotvarkės

Už šių taisyklių nesilaikymą šalinama iš centro.

Visų, kurie nori dalyvauti reabilitacijoje, pirmiausia laukia pokalbis. Jo metu suteikiama informacija apie gyvenimą centre, sąrašą daiktų, kuriuos reikia turėti su savimi ir sąrašą medicininių tyrimų, kuriuos būtina atlikti prieš atvykstant.

Gydomosios programos realizavimo metodai:

Mūsų centre numatytas 1 metus trunkantis intensyvus gydymas. Mes tikime ilgalaike reabilitacija – tik taip įmanoma nugalėti ligą, atsiranda galimybė ne tik sužinoti, kaip galima pasveikti, bet ir įgyti praktinių įgūdžių. Dažniausiai liga vystosi metų metus, todėl mes norim Jus apsaugoti nuo iliuzijų, kad ją nugalėti galima greitai ir be specialistų pagalbos.

Pagrindinis gydymo tikslas pirmiausia kreipiamas į tai, kad kiekvienas, kuris kreipėsi į mus pagalbos, patikėtų, jog jis pajėgus pakeisti ankstesnį savo gyvenimo būdą ir pasiekti jam pačiam malonių permainų. Šiose permainose jis dalyvauja pats, remiamas ir palaikomas čia dirbančio personalo ir tokių pačių (besigydančiųjų) sveikstančiųjų. Mūsų pacientai gauna galimybę ne tik išstudijuoti save ir savo ligą, bet ir pasinaudoti kitų, jau sveikstančių žmonių patirtimi. Suteikiama galimybė išmokti savo žinias panaudoti praktiškai, maksimaliai prisiartinant prie realaus gyvenimo. Mes nesislapstome ir nebėgame nuo tikrovės, mes mokomės ją priimti tokią, kokia ji yra. Todėl mūsų reabilitacija – realaus gyvenimo sąlygos, kur skirtas laikas darbui, laikas poilsiui ir pramogoms, laikas pamąstymams, tarpusavio pagalbai ir palaikymui.

Pasveikimas – sudėtingas ir ilgalaikis procesas. Mūsų centro reabilitacinė programa apima keturias žmogaus gyvybinės veiklos sferas. Mūsų centre akcentuojami bio – psicho – socio ir dvasiniai aspektai.

Biologinis aspektas – laipsniškas organizmo, nualinto psichoaktyvių medžiagų atstatymas (pilnavertis miegas, poilsis, sportas, grūdinimasis).

Psichologinis aspektas – individualus konsultavimas ir grupinė psichoterapija, asmenybės ugdymas, teminiai užsiėmimai apie problemas, susietas su pasveikimu, individualus, grupinis ir savarankiškas darbas pagal 12-os žingsnių programą.

Socialinis aspektas – darbas su šeima, naujų elgesio visuomenėje normų formavimas, asmenybės ir grupės santykiai, socialiai priimtinos poilsio formos.

Dvasinis aspektas – visiškas susilaikymas nuo psichoaktyvių medžiagų yra svarbus, bet ne vienintelis efektingo gydymosi rodiklis. Reabilitaciją turi vainikuoti sugrįžimas prie prasmingo, visaverčio gyvenimo, noro ir mokėjimo toliau gyventi be psichoaktyvių medžiagų.

Baigę reabilitacijos programą pacientai susiburia į tarpusavio pagalbos grupes, kurios leidžia sėkmingai sveikti ir už centro ribų.

Comments are closed.