Gydymas

CHEMINĖS PRIKLAUSOMYBĖS GYDYMAS, PAGRĮSTAS INDIVIDUALIA IR GRUPINE PSICHOTERAPIJA, NAUDOJANT ANONIMINIŲ NARKOMANŲ DRAUGIJOS 12 ŽINGSNIŲ PROGRAMOS PRINCIPUS

Psichoterapija centre orientuota į 12 žingsnių dvasinio augimo programos filosofiją. Čia nenaudojamos medikamentinės medžiagos ir metodai, grindžiami paciento baime. Išsilaisvinimas nuo cheminės priklausomybės vyksta psichologiškai persiorientuojant, pažadinant vidinius žmogaus rezervus, grąžinant jam laisvę pasirinkti gyvenimo orientyrus – tą laisvę, kurią jis buvo praradęs dėl cheminės priklausomybės. Centre teikiamos pagalbos koncepcijos pagrindą sudaro tokie pagrindiniai supratimai, numatantys terapinę strategiją:

  1. Cheminė priklausomybė yra chroniškas, progresuojantis susirgimas, sukeltas skirtingų faktorių – biologinių, psichologinių, dvasinių ir socialinių – visumos.
  2. Pasveikimas traktuojamas ne kaip galutinis programos rezultatas, o kaip gyvenimo būdas, kuriam esant yra galimybė atsisakyti psichoaktyvių medžiagų, žmogus gali prisiimti atsakomybę pats už save, už savo pasveikimą.
  3. Žmogus, paveiktas alkoholizmo arba narkomanijos, greitai gali tapti priklausomu nuo bet kokių medžiagų, veikiančių sąmonę. Todėl gydymas vyksta be medikamentų.
  4. Liga pažeidžia žmogaus tarpusavio santykius visuomenėje, šeimoje.
  5. Liga suardo asmens kūną (įvairūs susirgimai, hepatitai, infekcijos ir kt.), psichiką (protiniai, emociniai, intelektualiniai sutrikimai).
  6. Liga negatyviai deformuoja žmogaus asmenybę: keičiasi pasaulėžiūra, saviaukla, mažėja dvasinis potencialas, keičiasi doroviniai orientyrai.

Pagal susidariusią praktiką Centro darbuotojai, yra ne tik vieno ar kito darbo vykdytojai, bet taip pat nuolat palaiko tiesioginius ryšius su čia esančiais, tapdami susidariusių problemų socialiniais konsultantais. Bendra veikla, buitis ir gyvenimo sąlygos sukuria pasitikėjimo ir geranoriškumo atmosferą tarp darbuotojų ir reabilituojamųjų bei padeda pasiekti reabilitacijos tikslą – grįžimą į normalų sveiką gyvenimą.

Šiuo atveju gydymas remiasi bendru psichologų ir konsultantų (t.y. sveikstančių alkoholikų ir narkomanų, praėjusių gydymą pagal šią programą ir turinčių numatytą blaivaus gyvenimo stažą) darbu. Pagrindiniai terapijos tikslai siekia, kad pacientas patikėtų, jog jis pajėgus nugalėti ligą ir jam užteks jėgų pakeisti buvusį savo gyvenimo būdą ir pasiekti jam pačiam malonių permainų. Psichologas panaudoja savo profesines žinias, kad kartu su pacientu atrastų problemos sprendimo kelius ir individualiai dirbdamas su pacientų padeda ugdyti asmenines savybes, vertybių sistemos keitimą, mobilizuoja psichinius žmogaus rezervus. Į paciento gydymą taip pat įtraukiami šeimos nariai ir kiti jam reikšmingi žmonės.

Comments are closed.